Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home ABOUT THE BISHOP Homilies

bp

 

Homilies

No albums or photos uploaded yet.

File Glenn's Funeral
meaning of the priesthood
File Tingog sa Kamatuoran
 
File KALINAW: Interfaith 2012
 
File Advento 2012 Visayan
 
File Lk 1, 39-45 Pag-Welcome
 
File Lk 1, 67-79 Benedictus
 
File Mt 1, 18-25Pasko2012
 
File Sagrada Pamilya 2012
 
File Mt 2, 1-12 Nagpangita kang Jesus
 
File Lk 5, 12-16 Diosnong Kaakohan
 
File Lk 3, 15-22 Bunyag sa Ginoo
 
File Sto Niño Fiesta2013Pantalan
 
File Sto Nino-2013 Cathedral
 
File Domingo sa Lukay 2013.doc
 
File Misa sa Krisma 2013.doc
 
File HuebesSanto2013.doc
 
File Pagkabanhaw2013.doc
 
File Jn 20, 19-31 Pagduda OK ra.doc
 
File John 20, 25-31bugkos sa kahadlok.doc
 
File John 13, 31-35. Timaan sa Gugma.doc
 
File Maayong Magbalantay.doc
 
File Kinsay angayang Pilion.doc
 
File Lk 24, 46-53 Pagkayab sa Langit.doc
 
File John 14,1-6 San Vicente.doc
 
File John 16, 12-15 Espiritu Santo2.doc
 
File San Jose, Patron sa Simbahan.doc
 
File John 17, 11-19 San Isidro.doc
 
File Luke 24, 35-48 Apostolado.doc
 
File ohn 14, 23-29 Ayaw kaguol, ayaw kahadlok.doc
 
File John 16, 12-15 Espiritu Santo2.doc
 
File CorpusChristi Josefina turn-over.doc
 
File Luke 7, 11-17 gibuhi ang patay.doc
 
File Mt 13,16-17 ALK Commisioning Vis2.doc
 
File Lk 11, 1-13 Pag-ampo.doc
 
File Lk 12, 13-31.doc
 
File Lk 12, 32-48 .doc
 
File Ordinasyon Elben.doc
 
File Luke 11,27-28 Fatima.doc
 
File Lk 17,11-19 Pasalamat.doc
 
File Luke 13, 1-9 Vis.doc
 
File lK 18, 9-14.doc
 
File MT 11,28-30 - KAAYO.pdf
 
File Lk 20, 27-38.pdf
 
File Lk 23, 35-43 Christ the King.pdf
 
File Mt 24, 37-44.pdf
 
File Mt 1, 18-25Pasko.pdf
 
File Sti Nino 2014.pdf
 
File Mt 18, 1-5. 10. 12-14Vis.pdf
 
File Mt 5, 17 - 37 .pdf
 
File Mk 6, 30-34 .pdf
 
File Mt 17, 1-9.pdf
 
File San Jose Panday.pdf
 
File Jn 9, 1-41.pdf
 
File Domingo sa Lukay 2014.pdf
 
File Graduations 2014 .pdf
 
File Pagkabanhaw l214.pdf
 
File Jn 20, 19-31.pdf
 
File Lk 24, 13-35 Emmaus.pdf
 
File MT 13,54-58 San Jose Cebuano.pdf
 
File Jn 10,1-10 Maayong Magbalantay.pdf
 
File Jn 14,1-6 San Vicente.pdf
 
File Jn 14, 15-21.pdf
 
File Mt 28,16-20. Pulong sa Lihok.pdf
 
File Jn 20, 19-23 Pentecost2.pdf
 
File Jn 6, 51-58.pdf
 
File Mt 16, 13-19. .pdf
 
File MT 13,1-23 - Pagsabod.pdf
 
File MT 14,13-21 St. J. M. Vianney Vis.pdf
 
File Mt 14, 22-23.pdf
 
File Mt 15, 21-28 Tinuod nga Katoliko.pdf
 
File Mt 18, 15-20 Pakig-uli.pdf
 
File Lk 6, 43-49 .pdf
 
File Mt 20 1-16a .pdf
 
File Mt 21, 28-32 Kabubut-on sa Dios.pdf
 
File Mt 22, 15-21 Ihatag sa Dios ang Tanan.pdf
 
File Lk 11, 29 - 32 Nangitag Timaan .pdf
 
File Mt 5, 1-12 Adlaw sa Minatay.pdf
 
File Mt 25, 14-30 Talento Tinugyan sa Dios.pdf
 
File Mt 25, 31-46.pdf
 
File Lk 2, 25-28. 34-36. Advento .pdf
 
File Mk 1, 1-8 Espiritouhanong Pangandam.pdf
 
Page Glenn's Funeral
Glenn's Funeral
Page Tingog sa Kamatuoran
Tingog sa Kamatuoran
Page KALINAW: Interfaith 2012
KALINAW: Interfaith 2012
News Item Advento 2012 Visayan
Advento 2012 Visayan
Page Lk 1, 39-45 Pag-Welcome
Lk 1, 39-45 Pag-Welcome
Page Lk 1, 67-79 Benedictus
Lk 1, 67-79 Benedictus
Page Mt 1, 18-25Pasko2012
Mt 1, 18-25Pasko2012
Page Sagrada Pamilya 2012
Sagrada Pamilya 2012
Page Mt 2, 1-12 Nagpangita kang Jesus
Mt 2, 1-12 Nagpangita kang Jesus
Page Lk 5, 12-16 Diosnong Kaakohan
Lk 5, 12-16 Diosnong Kaakohan
Page Lk 3, 15-22 Bunyag sa Ginoo
Lk 3, 15-22 Bunyag sa Ginoo
Page Sto Niño Fiesta2013Pantalan
Sto Niño Fiesta2013Pantalan
Page Sto Nino-2013 Cathedral
Sto Nino-2013 Cathedral
Page MT 11,28-30 - KAAYO.pdf
MT 11,28-30 - KAAYO.pdf
Page Lk 20, 27-38.pdf
Lk 20, 27-38.pdf
Page Lk 23, 35-43 Christ the King.pdf
Lk 23, 35-43 Christ the King.pdf
Page Mt 24, 37-44.pdf
Mt 24, 37-44.pdf
Page Mt 1, 18-25Pasko.pdf
Mt 1, 18-25Pasko.pdf
Page Sto Nino 2014.pdf
Sto Nino 2014.pdf
Page Mt 18, 1-5. 10. 12-14Vis.pdf
Mt 18, 1-5. 10. 12-14Vis.pdf
Page Mt 5, 17 - 37 .pdf
Mt 5, 17 - 37 .pdf
Page Mk 6, 30-34 .pdf
Mk 6, 30-34 .pdf
Page Mt 17, 1-9.pdf
Mt 17, 1-9.pdf
Page San Jose Panday.pdf
San Jose Panday.pdf
Page Jn 9, 1-41.pdf
Jn 9, 1-41.pdf
Page Domingo sa Lukay 2014.pdf
Domingo sa Lukay 2014.pdf
Page Graduations 2014 .pdf
Graduations 2014 .pdf
Page Pagkabanhaw l214.pdf
Pagkabanhaw l214.pdf
Page Jn 20, 19-31.pdf
Jn 20, 19-31.pdf
Page Lk 24, 13-35 Emmaus.pdf
Lk 24, 13-35 Emmaus.pdf
Page MT 13,54-58 San Jose Cebuano.pdf
MT 13,54-58 San Jose Cebuano.pdf
Page Jn 10,1-10 Maayong Magbalantay.pdf
Jn 10,1-10 Maayong Magbalantay.pdf
Page Jn 14,1-6 San Vicente.pdf
Jn 14,1-6 San Vicente.pdf
Page Jn 14, 15-21.pdf
Jn 14, 15-21.pdf
Page Mt 28,16-20. Pulong sa Lihok.pdf
Mt 28,16-20. Pulong sa Lihok.pdf
Page Jn 20, 19-23 Pentecost2.pdf
Jn 20, 19-23 Pentecost2.pdf
Page Jn 6, 51-58.pdf
Jn 6, 51-58.pdf
Page Mt 16, 13-19. .pdf
Mt 16, 13-19. .pdf
Page MT 13,1-23 - Pagsabod.pdf
MT 13,1-23 - Pagsabod.pdf
Page MT 14,13-21 St. J. M. Vianney Vis.pdf
MT 14,13-21 St. J. M. Vianney Vis.pdf
Page Mt 14, 22-23.pdf
Mt 14, 22-23.pdf
Page Mt 15, 21-28 Tinuod nga Katoliko.pdf
Mt 15, 21-28 Tinuod nga Katoliko.pdf
Page Mt 18, 15-20 Pakig-uli.pdf
Mt 18, 15-20 Pakig-uli.pdf
Page Lk 6, 43-49 .pdf
Lk 6, 43-49 .pdf
Page Mt 20 1-16a .pdf
Mt 20 1-16a .pdf
Page Mt 21, 28-32 Kabubut-on sa Dios.pdf
Mt 21, 28-32 Kabubut-on sa Dios.pdf
Page Mt 22, 15-21 Ihatag sa Dios ang Tanan.pdf
Mt 22, 15-21 Ihatag sa Dios ang Tanan.pdf
Page Lk 11, 29 - 32 Nangitag Timaan .pdf
Lk 11, 29 - 32 Nangitag Timaan .pdf
Page Mt 5, 1-12 Adlaw sa Minatay.pdf
Mt 5, 1-12 Adlaw sa Minatay.pdf
Page Mt 25, 14-30 Talento Tinugyan sa Dios.pdf
Mt 25, 14-30 Talento Tinugyan sa Dios.pdf
Page Mt 25, 31-46.pdf
Mt 25, 31-46.pdf
Page Lk 2, 25-28. 34-36. Advento .pdf
Lk 2, 25-28. 34-36. Advento .pdf
Page Mk 1, 1-8 Espiritouhanong Pangandam.pdf
Mk 1, 1-8 Espiritouhanong Pangandam.pdf
Document Actions
  • Powered By Digital Information.